Nyströmska gården

Nyströmska gården är Köpings sista bevarade ågård. Gården är dokumenterad från 1635 och fungerade som snickargård från 1870 under tre generationer. Möbler i alrotsintarsia har en lång tradition i Köping och Nyströms snickeri var det sista företag som tillverkade alrotsbord i staden. Snickeriet är idag väl bevarat och en stor sevärdhet med verktyg och maskiner sparade.

Nyströmska gården är två ågårdar med anor från 1600-talet och ett snickeri från omkring 1870, nu ett arbetslivsmuseum.

Ågårdarna, den Nyströmska och den Broströmska är de enda kvarvarande i Köping. Familjen Nyström köpte den Nyströmska i mitten av 1800-talet och den Broströmska 1941. Därefter blev benämningen den Nyströmska Gården för båda gårdarna. På gården finns två större bostadshus och ett mindre, ett snickeri och två uthus.

Tre generationer Nyström bedrev snickeri på gården under ca 100 år, från 1870-tal till 1970-tal. Så gott som all utrustning är kvar i snickeriet, maskiner, verktyg m.m. och kan fortfarande användas.

Efter den siste snickarens död 1986 köpte Köpings kommun gården. Den stod tom, förföll och drabbades 1989 av en eldsvåda , som förstörde bostadshus och del av bodlängan på den Nyströmska Gården.